03 jul 2013 12:07

Maatregelen voor de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed over de arbeidstijd van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). 

De personeelsleden van het BIPT kunnen aanspraak maken op de vierdagenweek en de halftijdse werkregeling vanaf 50 of 55 jaar. Ze kunnen ook hun loopbaan na 65 jaar verderzetten. De maatregel beidt de personeelsleden van het BIPT dezelfde mogelijkheden  als het personeel van andere federale openbare diensten.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek, het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar, alsook betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie