03 jul 2013 11:50

Financiering van contraceptiva van vrouwen tot 21 jaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vaste tussenkomst in contraceptiva voor vrouwen tot 21 jaar uittrekt.

Een vrouw onder de 21 jaar bekomt een vaste tussenkomst van 3 euro per maand voor voorgeschreven contraceptiva. De maatregel biedt een structurele oplossing voor de financiering van contraceptiva van jongeren, die tot nu toe voorlopig was. De maatregel gaat in op 1 oktober 2013. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.