04 jul 2013 18:25

Federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementaire basis voor het Federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017 aanpast.

Het ontwerp:

  • legt de doelstellingen, maatregelen, termijnen en succesindicatoren vast voor 41 acties die tijdens de periode 2013-2017 gerealiseerd moeten worden. Zes acties daarvan  worden gerealiseerd in coördinatie met de gewesten.
  • om de uitvoering van het federaal plan te vergemakkelijken wijzigt het besluit een bepaling van het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden en het duurzame gebruik
  • heft het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende  het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden op

Het federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017 dat voortvloeit uit het ontwerp van koninklijk besluit van 22 februari 2005 zal samen met de gewestelijke reductieprogramma’s het nationaal actieplan vormen ter vermindering van het gebruik van pesticiden, NAPAN genoemd (Nationaal Actie Plan d’action National).

ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017