05 jul 2013 14:08

Uitoefening van het passief kiesrecht voor het Europees Parlement in een andere EU-lidstaat waar ze geen onderdaan van zijn

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wijziging van de Europese richtlijn over de uitoefening van het passief kiesrecht voor het Europees Parlement in een andere EU-lidstaat in het Belgische recht overneemt.

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed, dat de wijziging van de Europese richtlijn over de uitoefening van het passief kiesrecht voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn, in het Belgische recht omzet.
Burgers die zich voor de Europese verkiezingen in een andere EU-lidstaat dan hun land van oorsprong kandidaat stellen, moesten tot nu toe, bij het indienen van hun kandidatuur in een andere lidstaat dan hun land van oorsprong, een  verklaring voorleggen van de bevoegde administratieve autoriteiten van de Lidstaat van herkomst waaruit bleek dat de betrokken personen het passief kiesrecht in de Lidstaat van herkomst niet verloren hadden. 
De richtlijn 2013/1/EU schrapt de verplichting voor deze burgers om een verklaring van de bevoegde administratieve autoriteiten van de Lidstaat van herkomst voor te leggen, en vervangt ze door een eenvoudige verklaring. Deze informatie zal door de lidstaat van de woonplaats worden doorgegeven aan de lidstaat van origine met het oog op het verifiëren van de informatie. 
Deze wijziging moet de administratieve problemen die de burgers ondervinden bij het verkrijgen van hun officiële verklaring  en zo remediëren aan de lage deelname van de burgers van de Unie als kandidaten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat van hun woonplaats. 
*wijziging van richtlijn 93/109/EG

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement met het oog op de omzetting van de richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij geen onderdaan zijn