05 jul 2013 19:51

Nieuwe criteria voor de erkenning van de opleidingscentra voor treinbestuurders

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het besluit van de Europese Commissie over de criteria voor de erkenning van de opleidingscentra voor treinbestuurders en examinatoren in Belgisch recht omzet.

Het ontwerp past de verschillende criteria aan het besluit van de Europese Commissie aan en legt de regels vast voor de  aflevering van de erkenningen van opleidingscentra en examinatoren. De opleidingscentra die al erkend zijn, hebben zes maanden de tijd om hun erkenning af te stemmen op de nieuwe regels.

besluit 2011/765/EU van de Commissie van 22 november 2011

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra