04 jul 2013 18:30

Globaal budget 2013 voor farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globale budget voor farmaceutische specialiteiten 2013 vastlegt.
Het globale budget voor de farmaceutische specialiteiten wordt vastgelegd op 3 984 102 000 euro.
Het ontwerp bevat ook de besparingsmaatregelen die deel uitmaken van het globaal budget voor 2013 voor de farmaceutische specialiteiten.

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globale budget voor farmaceutische specialiteiten 2013 vastlegt.

Het globale budget voor de farmaceutische specialiteiten wordt vastgelegd op 3 984 102 000 euro.

Het ontwerp bevat ook de besparingsmaatregelen die deel uitmaken van het globaal budget voor 2013 voor de farmaceutische specialiteiten.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2013 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging