05 jul 2013 20:04

Investeringsplan materieel voor Defensie 2013-2014

De ministerraad gaat akkoord met het investeringsplan voor het materiaal van Defensie in 2013-2014 dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft voorgesteld.

Het investeringsplan kadert in het regeerakkoord en voorziet in de noodzakelijke investeringsprogramma's om Defensie een adequate uitrusting van de manschappen te bieden, zodat ze hun opdrachten op veilige wijze kunnen uitvoeren. Daarnaast bevat het plan ook de nodige trainingsmiddelen.

Het plan beslaat vijf domeinen:

  • de voorzetting van de wederuitrusting van de Landcomponent
  • het in gebruik nemen van recent aangekochte systemen
  • het behoud van de bestaande capaciteit
  • het vervolg van de voltooiiing van de transformatie
  • de middelen voor de opdrachten van de algemene dienst Inlichtingen en veiligheid

De basisdossiers 2013 en de substitutieprogramma’s 2013 mogen worden opgestart. De individuele dossiers zullen worden voorgelegd aan de Parlementaire Commissie Legeraankopen en aan de ministerraad met in achtneming van de regels op het vlak van de administratieve en begrotingscontrole en in overeenstemming met het protocol van van 2 september 97.