04 jul 2013 18:11

Oprichting van een ministerieel comité en een college voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude John Crombez twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een ministerieel comité en een college voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst oprichten.

De ministerraad richt een ministerieel comité en een college voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst op. Hij komt daarmee tegemoet aan twee nieuwe belangrijke aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG) op het vlak van de strijd tegen witwassen. De eerste aanbeveling is dat er een nationale analyse moet komen van de risico's en de dreiging waaraan Begië op het vlak van het witwassen en de financiering van terrorrisme wordt blootgesteld. De tweede aanbeveling is dat een autoriteit op nationaal vlak moet worden aangeduid die het nationale beleid zal bepalen en coördineren. Met deze nieuwe coördinatieorganen wil België zich voorbereiden op de vierde evaluatieronde die het FAG in 2013 is gestart.   

ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid