02 jul 2013 20:28

Benoeming van een vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad duidt de heer Michel Degaillier aan als vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie.

De Nationale Klimaatcommissie werd opgericht met het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de gewesten en de federale overheid om het klimaatplan uit te voeren en op te volgen. De federale overheid heeft vier vertegenwoordigers in de Nationale Klimaatcommissie.