05 jul 2013 16:20

Diverse bepalingen inzake verkiezingen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de kieswetgeving wijzigt om de organisatie van de stembusgangen voor de keizer, voor de kandidaten en voor de verantwoordelijken van de kiesbureaus te verbeteren. 

Het voorontwerp verbetert de organsiatie van de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de gewestelijke, Europese en gemeenschapsparlementen. Het gaat om tedhnische aanpassingen.

Het project omvat ook een belangrijke vooruitgang voor kiezers met een handicap. Ze kunnen voortaan door een persoon van hun keuze worden begeleid. Dit is een erkenning van het belang om de uitoefening van het stemrecht toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht een eventuele handicap. 

Daarnaast zullen de verkiezingsresultaten gecommuniceerd worden per gemeente en niet langer op het niveau van het kanton voor de verkiezingen die een federale bevoegdheid zijn, en dit om de gegevens maximaal te benutten.

voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen