05 jul 2013 13:02

Nieuw elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed dat de elektronische stemming met papieren bewijsstuk organiseert. 

Het nieuwe elektronische stemsysteem, dat de voordelen behoudt van de geautomatiseerde stemsystemen, biedt bijkomende garanties op het vlak van controle en transparantie. De elektronische stemming met papieren bewijsstuk werd ontwikkeld door de federale overheidsdiensten in samenwerking met de Vlaamse en Brusselse overheid en bevat deze essentiële elementen:

  • de kiezer brengt zijn stem uit op een computer met aanraakscherm
  • de stem van de kiezer wordt afgedrukt op een stembiljet met een barcode en de stem onder uitgetypte vorm, waardoor de kiezer de keuze van zijn stem kan zien zoals op een papieren stembiljet
  • de stemopneming gebeurt door de barcodes op de stembiljetten te registreren
  • bij problemen of bij een audit kan de telling van de resultaten gebeuren op basis van de stemmen in uitgetypte vorm

Het nieuwe stemsysteem werd door verschillende Belgische universiteiten aanbevolen in een studie die door de federale staat en de gewesten in 2008 werd aangevraagd. Het systeem werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 met succes getest en gebruikt in 151 Vlaamse en 2 Brusselse gemeenten. Het voorontwerp geeft een wettelijk kader voor het gebruik van het elektronische stemsysteem met papieren bewijsstuk bij de federale verkiezingen.