05 jul 2013 13:06

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om twee overheidsopdrachten uit te schrijven.

Het gaat om:

  • een overheidsopdracht voor de aankoop van 1183 dagoptieken voor  Minimi 5.56 mm via het NATO Support Agency (NSPA)
  • een overheidsopdracht voor het correctieve en evolutieve onderhoud van het geïntegreerde Land Forces C4ISR systeem op de voertuigen van Defensie
  • een overheidsopdracht voor de demilitarisatie en de vernietiging van munitie via het NATO Support Agency (NSPA)