05 jul 2013 12:41

Overdracht van personeelsleden naar de Rijksdienst voor Pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet van 13 maart 2013 uitvoeren en de inning en de invordering van de RIZIV-bijdrage op pensioenen helemaal overgedragen naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Het eerste ontwerp legt de nieuwe procedure vast die de RIjksdienst voor Pensioenen en de pensioeninstellingen zullen volgen om de RIZIV-bijdrage te vorderen en te innen. 

Het tweede ontwerp plaatst de statutaire personeelsleden van de sectie bijdragen gepensioneerden van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering over naar de Rijksdienst voor Pensioenen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart  2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen 

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Rijksdienst voor Pensioenen