03 jul 2013 17:11

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om een overheidsopdracht te gunnen voor de selectie van een laboratorium voor de analyse van DNA-gegevens van veroordeelden.

De opdracht wordt gegund aan de firma Eurofins Medigenomix Forensik Gmbh.