04 jul 2013 18:35

Muntfonds: administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat aan het Muntfonds de vorm van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie verleent. 

Het Muntfonds is een staatsdienst met afzonderlijk beheer. Het voorontwerp past zijn aan aan de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat. Die regelt de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds