05 jul 2013 15:53

Stijging van de aanschafprijs voor dienstencheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanschafprijs voor dienstencheques verhoogt. Die verhoging is het gevolg van de begrotingscontrole van juni 2013. 

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aanschafprijs van een dienstencheque van 8,50 euro naaar 9 euro voor de 400 eerste dienstencheques per kalenderjaar.Hij stijgt van 9,50 euro naar 10 euro voor elke bijkomende dienstencheque. De inruilwaarde blijft gelijk waardoor de federale tegemoetkoming daalt met 0,50 euro per dienstencheque. 

Het ontwerp bepaalt eveneens dat alle dienstencheques die tussen 1 september en 31 december 2013 aangekocht of omgeruild werden geldig blijven tot 30 april 2014.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques