04 jul 2013 18:34

Benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie. 

Het ontwerp benoemt de heer Etienne Marique, raadsheer bij het hof van beroep te Brussel, tot voorzitter van de Kansspelcommissie voor een termijn van zes jaar.