05 jul 2013 19:59

Bijstand van een vertrouwenspersoon voor een zoneraadslid van een hulpveleningszone

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Pilippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een zoneraadslid van een hulpverleningszone met een handicap de mogelijkheid geeft om zich door een vertrouwenspersoon te laten bijstaan.

Het zoneraadslid dat wegens een handicap zijn mandaat niet zelfstandig kan uitoefenen, kan zich door een vetrouwenspersoon laten bijstaan. Het ontwerp legt de definitie van de handicap vast en de gevallen waarin de regeling van toepassing is. Het legt ook een medisch onderzoek op om de handicap vast te stellen. Het ontwerp werd voorgelegd aan het advies van de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap.