05 jul 2013 13:23

Hogere boete voor de niet-naleving van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het bedrag van de boete verhoogt bij het niet naleven van de verplichtingen inzake wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België. 

Het voorontwerp wijzigt het bedrag van de boete die opgelegd wordt aan uitgevers of auteurs die de verplichting inzake wettelijk depot niet naleven. Dat bedrag ligt voortaan tussen 156 en 1 500 euro, als gevolg van de verhoging van de opcentiemen die op strafrechtelijke boetes van toepassing zijn. 

De wet van 1965 voorzag een boete die kon oplopen van 26 tot 250 Belgische frank. Dat bedrag, dat vandaag niet veel meer voorstelt, zette de uitgevers en auteurs er uiteindelijk toe aan eerder de boete te betalen dan hun publicaties bij de Koninklijke Bibliotheek van België te deponeren. De verhoging van het bedrag van de boete maakt deze ook echt dwingend.

Het wettelijke depot is verplicht voor alle publicaties die in België worden uitgegeven maar ook voor de publicaties die in het buitenland worden uitgegeven en waarvan de auteurs Belg zijn en in België gedomicilieerd zijn. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België