04 jul 2013 18:32

Overheveling van de bevoegdheden inzake markttoezicht van bepaalde medische hulpmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overheveling regelen van de bevoegdheden inzake markttoezicht van bepaalde medische hulpmiddelen van de FOD Economie naar het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). 

De ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State. Ze voeren pijler H uit van het Plan Medische Hulpmiddelen. 

Voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening groeperen de ontwerpen de bevoegdheden voor medische hulpmiddelen bij één enkele overheid: het FAGG. Dat ontvangt een bijdrage van de verdelers van medische hulpmiddelen in functie van hun omzet in medische hulpmiddelen om de uitoefening van de bevoegdheden en de uitvoering van de regelgeving terzake te financieren.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek