05 jul 2013 13:19

Deelname aan het stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastruturen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard om deel te nemen aan een infrastructuur van het Europese stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren.

De ministerraad gaat akkoord met de begroting die de POD Wetenschapsbeleid nodig heeft voor de bijdrage in de kosten van de deelname aan de pan-Europese infrastructuur van biobanken en centra voor biomoleculaire hulpmiddelen in 2013-2017. Deze infrastructuur is een van de prioritaire infrastructuren van het stappenplan stappenplan die België als prioritair beschouwt. Dat plan identificeert de nieuwe onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees belang die in de komende 10 à 20 jaar aan de wetenschappelijke behoeften moeten voldoen.

De kosten worden gecompenseerd op de kredietenenveloppe van de POD Wetenschapbeleid.