05 jul 2013 13:26

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemers met handicap verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een aantal oudere werknemers met handicap of met ernstige lichamelijke problemen verlengt.

Het ontwerp machtigt de sociale partners om voor onbepaalde tijd een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de voorwaarden. Werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar die een handicap of die ernstige lichamelijke problemen hebben, kunnen vanaf 58 jaar in aanmerking komen voor het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag wanneer ze ontslagen worden. Hiervoor werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr 105 bij de Nationale Arbeidsraad gesloten. Ze is van toepassing van 1 januari 2013 tot 31 december 2015. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag