04 jul 2013 18:18

Onderhandse overeenkomst voor het informaticabeheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen

De ministerraad geeft staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten de toestemming om een onderhandse overeenkomst voor het informaticabeheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen te tekenen.

De Regie der Gebouwen wil een nieuw informaticabeheer in eigen beheer ontwikkelen. Om de continue werking van het beheer van de boekhouding en de betaling van de facturen te verzekeren in afwachting van het nieuwe systeem, wordt een overeenkomst met de firma EASI gesloten voor een overgangsperiode van zes maanden met de mogelijkheid om twee maal met drie maanden te verlengen.