04 jul 2013 18:36

Kringloopfonds beroept zich op staatswaarborg

Minister van Financiën Koen Geens heeft de ministerraad op de hoogte gebracht van het feit dat het Kringloopfonds een beroep doet op de staatswaarborg die hem is toegekend. 

Het kringloopfonds is sinds 24 september 2009 in vereffening en doet een beroep op de staatswaarborg om een lening terug te betalen. Het gaat om een saldo van 48 500 000 euro dat op 23 juni 2013 vervalt. De staat stelt het bedrag ter beschikking, voor 26 900 000 euro in de vorm van een lening en voor 18 600 000 euro in de vorm van de uitoefening van de waarborg. Hiervoor worden de basisallocaties op de algemene uitgavenbegroting herschikt.