04 jul 2013 18:00

Deelname van een mijnenjager aan de operatie OPEN SPIRIT 2013

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de mijnenjager BNS Narcis van 19 tot 29 augustus 2013 in te zetten bij de operatie OPEN SPIRIT 2013 in de Baltische zee.

De operatie OPEN SPIRIT 2013 wordt georganiseerd in de territoriale wateren van Litouwen. De mijnenjager BNS Narcis wordt er ingezet om zeemijnen en andere springtuigen uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen en te vernietigen. Het veertigtal militairen dat deelneemt, wordt ingezet onder het statuut 'Bijstand buiten het nationale grondgebied (KB 03 - coëfficiënt 2).