05 jul 2013 15:30

Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling  Servais Verherstraeten een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. 

Dit voorontwerp wil de beleidscyclus van de federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling beter afstemmen op het verloop van de legislatuur.

Elke regering moet, binnen de 12 maanden na haar installatie, een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling vastleggen. Zo kan elke regering bij haar installatie eigen accenten leggen bij de operationalisering van haar beleidsvisie inzake duurzame ontwikkeling. Bovendien kan men ook de planning op het vlak van duurzame ontwikkeling beter laten aansluiten bij de planning van het algemeen beleid.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet houdende wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling