23 sep 2015 16:59

Bestrijding tegen maritieme piraterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maritieme veiligheidsonderneming Transafe Maritime (UK) Limited een vergunning toekent om gedurende twee jaar activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen uit te voeren, om ze te beschermen tegen piraterij.

Bovenvermelde activiteiten worden enkel toegestaan in zeegebieden waar een verhoogd risico op piraterij heerst, zoals vastgelegd bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruiken van private bewaking tegen piraterij op zee. De geleverde vergunning is geldig voor de maximale duur van twee jaar.