24 sep 2015 16:56

Ministerraad van 24 september 2015

De ministerraad vergaderde op donderdag 24 september 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft de eerste minister de belangrijkste beslissingen onderstreept die vanmorgen door het kernkabinet en de ministerraad werden genomen.

In de eerste plaats gaf de ministerraad een eensluidend advies aan de Waalse regering in het kader van de benoemingsprocedure van drie provinciegouverneurs.

Vervolgens gaf de eerste minister een overzicht van wat er woensdag tijdens de Europese top over de migratiecrisis werd besproken. Wat de toestand in België betreft, kondigde hij aan dat de ministerraad vanmorgen in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot loontrekkend werk van zes naar vier maanden brengt. Minister van Werk Kris Peeters gaf meer uitleg.

Charles Michel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hebben bovendien de ontwerpmaatregelen aangehaald wat betreft de verlenging van de onderzoekstermijn voor de gezinshereniging en het tijdelijk verblijf voor erkende vluchtelingen.