24 sep 2015 11:20

Diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu

De ministerraad keurt in eerste lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu.

Het voorontwerp wijzigt een aantal wetten en koninklijke besluiten en bevestigt een aantal koninklijke besluiten. Het omvat twee grote luiken, een luik over de veiligheid van de voedselketen, waaronder dierengezondheid, en een luik over leefmilieu.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.