23 sep 2015 17:25

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: aanpassing STIPAD 1

De ministerraad keurt de opstarting van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed voor de toewijzing van een overheidsopdracht voor een evolutief onderhoudscontract van STIPAD 1.

STIPAD 1 is een applicatie die gebruikt wordt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). De toepassing dient vooral voor de bijwerking van ‘patrimoniale documentatie in productie’. 

Om de taken, verbonden aan STIPAD 1, efficiënt te kunnen blijven uitvoeren, zijn een aantal verbeteringen nodig aan de applicatie.

De ministerraad geeft zijn fiat voor de opstarting van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met CSC, de firma die STIPAD 1 ontwikkelt, voor de levering van de benodigde verbeteringen.