23 sep 2015 17:34

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van een overheidsopdrachtsprocedure voor de aankoop van INS/GPS-geleidingskits.

In het kader van verschillende militaire operaties in onder andere Afghanistan en Libië vonden de voorbije jaren strikt verbruiksgebonden herbevoorradingen (just in time bestellingen) plaats van INS/GPS-geleidingskits. Het 'just in time' bestellen is nodig om de aanleg van buitenproportionele stocks te vermijden. Als gevolg van de 'Operation Desert Falcon' (september 2014 tot en met juli 2015) in Irak moeten de precisiegeleidingskits dan ook weer aangevuld worden voor een volgende operatie. Om aan de geraamde behoefte te voldoen, zijn er 144 EA precisiegeleidingskits KMU-572 nodig.