23 sep 2015 17:25

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad geeft de toestemming aan minister van Defensie Steven Vandeput om een onderhoudscontract van beperkte duur bij onderhandelingsprocedure op te starten met ‘Lockheed Martin Missile and Fire Control’, fabrikant van de SNIPER Advanced Targeting Pod en ATP – Sensor Enhancement.

De SNIPER ATP laat een allround operationele inzet toe van de F-16 als ‘multi-role day/night capable fighter’. Zonder operationele SNIPER ATP kan dit type zending niet uitgevoerd worden tijdens de operaties. 

België beschikt sinds 2012 over 16 SNIPERS. Het afsluiten van een meerjarig onderhoudscontract moet de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van de SNIPER ATP bij trainingsvluchten en operationele inzet verzekeren.