23 sep 2015 16:57

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed, dat twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht omzet.

Het voorontwerp zet richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en richtlijn 2014/25/EU betreffende de speciale sectoren om en past de Belgische wetgeving aan.
De richtlijnen sluiten aan op de strategie 'Europa 2020 - Een duidelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' en hebben twee doelstellingen:

  • ze verhogen de efficiëntie van de overheidsopdrachten door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren, die nuttig zijn voor alle ondernemers en die de toegang voor KMO's en grensoverschrijdende inschrijvers vergemakkelijken
  • ze laten de aankopers toe, de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie, door middel van de strijd tegen klimaatverandering, de ondersteuning van innovatie, werkgelegenheid, sociale insluiting en het verzekeren van kwaliteitsvolle sociale diensten

De richtlijnen wijzigen ook de plaatsingsregels, de procedures, de bekendmaking en de regels inzake het bestuur.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de Commissie voor de Overheidsopdrachten, waarin de gewesten en gemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.