23 mei 2002 17:00

Bestrijding van de concentratie van asielzoekers in de steden en harde
re aanpak van de huisjesmelkers