13 jun 2013 14:02

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties bij werkzaamheden bij de uitoefening van sommige onroerende werken.
Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten van werken in onroerende staat aan. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties bij werkzaamheden bij de uitoefening van sommige onroerende werken.
Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten van werken in onroerende staat aan. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.
ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van sommige onroerende werkzaamheden