13 mei 2011 13:29

Bestrijding van dierenziekten

Overeenkomsten voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

Overeenkomsten voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

Minister van Landbouw Sabine Laruelle heeft de instemming van de ministerraad bekomen om een overeenkomst af te sluiten voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. De overeenkomst tussen de Belgische staat en de vzw's Dierengezondheidszorg Vlaanderen en Association régionale de santé et d'identification animale bevat een strategie voor de bestrijding van de virale runderziekte.

Om het land vrij te maken van de ziekte, plant het koninklijk besluit van 22 november 2006 in een vrijwillig bestrijdingsprogramma dat vijf jaar na publicatie, namelijk vanaf 5 januari 2012, verplicht wordt.

Het is de taak van beide vzw's om de veetelers hiervoor te sensibiliseren, hen te informeren en te begeleiden bij het ziektevrij houden van hun veestapel.