27 nov 2013 16:11

Bestrijding van discriminatie tegenover transgenderpersonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en minister van Justitie  Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat de wet* wijzigt die discriminatie bestrijdt tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie. 

De wet van 2007 beschermde enkel transseksuele personen tegen discriminatie, met andere woorden personen die een geslachtsveranderende behandeling hebben ondergaan, die ermee bezig zijn of die van plan zijn dit te doen.  Een belangrijk groep van transgender personen zoals travestieten, interseksuelen of andere gendervariante personen was niet beschermd door die wetgeving. Uit onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid blijkt zelfs dat 80% van de ondervraagde transgenders recent publiekelijk werden geconfronteerd met verbaal en/of fysiek geweld. 

De wet wordt dan ook uitgebreid tot de criteria "genderidentiteit" en "genderexpressie":

  • genderidentiteit verwijst naar de diepe innerlijke overtuiging en individuele beleving van eenieder van het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij geboorte werd toegewezen, met inbegrip van de eigen lichaamsbeleving
  • genderexpressie verwijst daarnaast naar de manier waarop mensen (onder meer door kledij, taal, gedrag, ...)  vorm geven aan hun genderidentiteit en de manier waarop deze door anderen aangevoeld wordt

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

* van 10 mei 2007.