14 nov 2008 12:45

Bestrijding van financiële fraude

Omzetting van Europese antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht

Omzetting van Europese antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 11 januari 1993, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het wetboek van vennootschappen wijzigt. Het voorontwerp zet richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de raad van 26 oktober 2005 in Belgisch recht om.

De richtlijn brengt de normen van de Europese Unie in overeenstemming met de 40 nieuwe aanbevelingen, die de Financiële actiegroep tegen het witwassen van geld (FAG) in juni 2003 heeft aangenomen, en met de negen bijzondere FAG-aanbevelingen over de financiering van het terrorisme. De richtlijn voert een reeks aanpassingen in die het mechanisme voor de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van het terrorisme moeten verbeteren. Een groot aantal van de verplichtingen waren al in Belgisch recht omgezet en het Belgische stelsel is grotendeels conform met de aanbevelingen. De nieuwe richtlijn legt echter zeer duidelijke modaliteiten vast voor de toepassing van de verplichtingen zodat een nieuwe aanpassing van het Belgische stelsel nodig was.