14 nov 2008 12:45

Ministerraad van 14 november 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 november 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 november 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Eerste minister Yves Leterme kondigde op de persconferentie na de ministerraad de voornaamste maatregelen aan die enerzijds de ernstige humanitaire situatie in Oost-Congo moeten verlichten en anderzijds de financiële crisis in eigen land moeten bestrijden. Hij noemde de grote  tegenstelling tussen beide situaties confronterend.   

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel verklaarde dat de situatie in Oost-Congo bijzonder ernstig is en dat 2.500.000 personen die behoefte hebben aan dringende hulp erdoor getroffen zijn. Hij zei dat de ministerraad groen licht had gegeven om 3 miljoen euro toe te kennen aan het Wereldvoedselprogramma en 2 miljoen euro voor dringende humanitaire hulp ter plaatse via een snel interventiemechanisme. Het gaat om de versterking van bestaande acties. Daarnaast gaf hij toelichtingen over de bijkomende steun aan de VN-vredesmissie MONUC die de Europese Unie heeft toegekend en die de ministerraad nu heeft uitgevoerd. Minister van Landsverdediging Pieter De Crem voegde eraan toe dat vier C130's uitgezonden zijn en paraat zijn om opdrachten uit te voeren.

Minister van Financiën Didier Reynders kondigde twee beslissingen van de ministerraad over de financiële crisis aan: de definitieve goedkeuring in tweede lezing van de verhoging van de garanties voor deposito's tot 100.000 euro en de uitbreiding naar gelijkaardige bankprodukten voor één jaar. Daarnaast verklaarde hij dat de ministerraad beslist heeft om Dexia een bijkomende garantie voor 16,9 miljard dollar voor de financiële produkten van het filiaal FSA toe te kennen, naar aanleiding van beslissing van Dexia om het onderdeel verzekeringen van het filiaal te verkopen. Volgens Yves Leterme is het principe van de garantie voor interbancaire leningen door de Europese Commissie aanvaard maar wordt er nog onderhandeld over de definitieve bepaling van de premie die banken voor waarborgen op korte termijn moeten betalen. Didier Reynders en Yves Leterme verduidelijkten dat de maatregelen tegen de financiële crisis als voornaamste doel hebben om de deposito's van de spaarders te verzekeren en de continuïteit van de bankactiviteiten te garanderen. 'De eerste doelstelling van de regering is om een vangnet voor de spaarders te creëren, zodat niemand een cent aan de crisis verliest', aldus de premier die bevestigde dat het enkel om banken met Belgische licentie gaat.