14 nov 2008 12:45

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen

Verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen wijzigt.

Vanaf 1 januari 2009 geeft het eerste kind van zelfstandigen recht op een kinderbijslag van 78 euro in plaats van 74,07 euro (102,85 euro in geval van een gepensioneerde).

De maatregel voert een beslissing uit die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak voor 2009 heeft genomen.