14 nov 2008 12:45

Fedcom

Uitbreiding van het Fedcom-project voor de boekhouding van de federale overheid

Uitbreiding van het Fedcom-project voor de boekhouding van de federale overheid

De ministerraad stemde op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet in met een wijziging van de overeenkomst met IBM voor de uitbreiding van het Fedcom-project. De wijziging komt er na onderhandelingen tussen de leidend ambtenaar van FOD Budget en Beheerscontrole en IBM over de uitbreiding van het project met nieuwe functies voor de algemene boekhouding.

Het Fedcom-project bestaat uit een informaticaplatform voor het voeren van een volledige geïntegreerde algemene en budgettaire boekhouding. De ministerraad heeft op 12 januari 2007 de oorsponkelijke overeenkomst aan IBM toegekend.