14 nov 2008 12:45

Jaarlijks vakantieverlof openbaar ambt

Wijziging van het jaarlijks vakantieverlof in het openbaar ambt

Wijziging van het jaarlijks vakantieverlof in het openbaar ambt

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte het aantal jaarlijkse vakantiedagen voor personeelsleden van het openbaar ambt tussen 55 en 60 jaar gewijzigd. 

De maatregel voert de beslissing van het sectoraal akkoord voor 2007-2008 uit die de minister van Ambtenarenzaken met de vertegenwoordigers van de vakorganisaties was overeengekomen. De bedoeling is om het verschil in het aantal vakantiedagen voor vijftig- en zestigjarigen te verminderen. Vanaf 1 januari 2008 hebben personeelsleden van 55 tot 60 jaar 29 vakantiedagen in plaats van 28. Voor 60 en 61-jarigen worden dat 30 vakantiedagen.

-45 jaar

26 vakantiedagen
45-49 27 vakantiedagen
50-54 28 vakantiedagen
55-59 29 vakantiedagen
60-61 30 vakantiedagen
62 31 vakantiedagen
63 32 vakantiedagen
64-65 33 vakantiedagen