14 nov 2008 12:45

Financiële maatregelen

Bescherming van deposito's - tweede lezing

Bescherming van deposito's - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders in tweede lezing het koninklijk besluit goedgekeurd over de bescherming van de deposito's en de uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen voor de bevordering van de financiële stabiliteit.

De tekst werd aangepast en vervolledigd op basis van de opmerkingen van de Hoge Raad voor Financiën en de Raad van State.

Het ontwerp verhoogt de bescherming van spaardeposito's tot 100.000 euro en voert voor de verzekeringsproducten van tak 21 dezelfde bescherming in. Het gaat om de schadevergoeding die het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten kan toekennen aan bepaalde klanten wanneer een kredietinstelling of beleggingsonderneming in gebreke blijft.

Het ontwerp bepaalt ook dat de verzekeringsondernemingen op vrijwillige basis kunnen toetreden tot het Beschermingsfonds dat wordt opgericht bij de deposito- en Consignatiekas