14 nov 2008 12:45

Energiebeleid

Groep deskundigen zal energiemix bestuderen

Groep deskundigen zal energiemix bestuderen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Energie en Klimaat Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat bij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een groep deskundigen opricht die de ideale Belgische energiemix zal bestuderen (GEMIX).

De groep van deskundigen zal de belangrijkste aanbevelingen van de verschillende studies die verscheidene instellingen over de evolutie van de vraag en het aanbod van energie hebben uitgevoerd, beoordelen en samenvatten. De bedoeling is om de regering deskundig advies te verlenen over de ideale energiemix voor België. De energiemix moet drie fundamentele principes respecteren: bevoorradingszekerheid, competiviteit van de economie en duurzame ontwikkeling.

De groep bestaat uit vier Belgische deskundigen:

  • de heer Dominique Woitrin, directeur bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  • mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, directeur-generaal van de algemene directie Energie, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  • mevrouw Danielle Devogelaer, expert bij het Federaal Planbureau
  • de heer Luc Dufresne onderdirecteur bij de Nationale Bank van België

vier internationale deskundigen uit de academische wereld:

  •   de heer Jacques Percebois, professor aan de Universiteit van Montpellier
  • de heer Luigi De Paoli, professor aan de Bocconi Universiteit
  • de heer Jacques De Ruyck, professor aan de Vrije Universiteit Brussel
  • de heer Wolfgang Eichhammer, onderzoeker aan het Fraunhofer Institute

De expert van de Nationale Bank van België zit de groep voor. Het secretariaat wordt verzekerd door de algemene directie Energie.