14 nov 2008 12:45

Coperfin 2008 - fase C

Vordering van Coperfin, het moderniseringsprogramma van FOD Financiën

Vordering van Coperfin, het moderniseringsprogramma van FOD Financiën

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde over de vooruitgang van Coperfin, het moderniseringsprogramma van FOD Financiën.

De ministerraad bevestigde dat de projecten in overeenstemming zijn met zijn beleid en heeft toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen.

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be