14 nov 2008 12:45

Instituut voor gerechtelijke opleiding

Vertegenwoordiging van de gemeenschappen in het Instituut voor gerechtelijke opleiding

Vertegenwoordiging van de gemeenschappen in het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vertegenwoordiging van de gemeenschappen in het Instituut voor gerechtelijke opleiding regelt. De leidende ambtenaren van de onderwijsdepartementen van de gemeenschappen bekomen een zetel in de raad van bestuur van het instituut. 

De beslissing voert het federaal regeerakkoord uit dat uitdrukkelijk vermeldt  dat de opleiding bij Justitie in nauwe samenwerking met de gemeenschappen moet gebeuren. Het Instituut voor gerechtelijke opleiding is een zelfstandig instituut dat als doel heeft de beroepsopleiding te organiseren voor juridisch personeel zoals magistraten, gerechtelijke stagiairs, referendarissen, parketjuristen en het personeel van griffies en parketten.