14 nov 2008 12:45

Kredieten ontwikkelingssamenwerking

Aanpassing van kredieten en bijkomende hulp voor ontwikkelingssamenwerking

Aanpassing van kredieten en bijkomende hulp voor ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel bijkomende uitgaven goedgekeurd voor de financiële bijdrage aan het Wereldvoedselprogramma en de VN-operatie MONUC in het kader van de crisis in Oost-Congo. Daarnaast worden ook de verplichte bijdragen aan internationale instellingen aangepast. Het gaat om:

  • 3.000.000 euro aan voedselhulp via het Wereldvoedselprogramma dat door de crisis in Oost-Congo nieuwe middelen vraagt om dringend voedselhulp ter plaatse ter brengen.
  • 4.150.000 euro voor de Belgische bijdrage aan de missie van de Verenigde Naties in Congo (MONUC). De VN-operatie staat in voor de vredestroepen die de contacten onderhouden met alle partijen in het conflict en op termijn ontwapening en demobilisatie van de oorlogvoerende partijen moet verwezenlijken.
  • 1.000.000 euro voor de betaling van de verplichte bijdragen aan multilaterale instellingen. Het gaat om een aanpassing van de verplichte bijdragen aan internationale instellingen zoals het FAO, WHO, UNIDO, UNESCO en ILO naar aanleiding van de wijziging van de dollarkoers.