19 jul 2013 22:19

Bestrijding van fraude op de bijdragen op beëindigingsvergoedingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de fraude op bijdragen en beëindigingsvergoedingen bij het einde van een arbeidsovereenkomst bestrijdt.

Het ontwerp onderwerpt de beëindigingsvergoedingen bij het einde van een arbeidsovereenkomst aan de RSZ-bijdragen. Ook de vergoedingen betaald voor een overeenkomst van niet-concurrentie gesloten na het einde van de overeenkomst vallen hieronder, behalve de uitzonderingen die expliciet voorzien zijn.

Het loonbegrip wordt hierdoor uitgebreid. De vergoedingen betaald na een overeenkomst van niet-concurrentie gesloten na het einde van een arbeidsovereenkomst tussen de oude werknemer en de werkgever worden onderworpen aan de RSZ-bijdragen, maar enkel wanneer ze betaald worden in de twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders