19 jul 2013 22:22

Ministerraad van 19 juli 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 19 juli 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

De Eerste Minister herinnerde eraan dat de regering vorig jaar een relancestrategie heeft uitgestippeld met een belangrijk luik over de koopkracht van de bevoking. Ondanks de moeilijkheden in de Europese Unie en de eurozone, is België een van de weinige landen die erin geslaagd is om een zeer strikt begrotingsbeleid te voeren en de koopkracht van en aantal categorieën van personen concreet te verbeteren. De ministerraad heeft de minimumlonen en een aantal sociale uitkeringen verhoogd.

De Eerste Minister vestigde verder de aandacht op de belangrijkste beslissingen van de ministerraad:

  • de werkbonus om de werknemers met lage lonen te steunen. Ze betalen minder bijdragen vanaf 1 januari.
  • de koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart
  • de opheffing van het examen voor kinesitherapeuten in zijn huidge vorm
  • de toegang tot en het gebruik van persoonlijke gegevens en informatie door de politie
  • een voorontwerp van wet dat de ouders de mogelijkheid biedt de familienaam van hun kind te kiezen: de naam van de moeder, van de vader of van beiden. België behoort zo samen met Luxemburg, Griekenland en Frankrijk tot de meest progresieve landen op dit vlak
  • het opleidingsfonds voor dienstencheques

De Eerste Minister voegde eraan toe dat het Nationaal Planbureau zijn tweede verslag over de relancestrategie van de regering heeft voorgelegd. De relancestrategie heeft als doel de koopkracht te stimuleren en de economische groei te ondersteunen (zie persbericht).