19 jul 2013 22:19

Toekenning van familienaam

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed over de toekenning van de familienaam.

Voor het toekennen van de familienaam stapt men af van het patriarchale systeem, zodat er meer gelijkheid tussen de geslachten komt. Voortaan kunnen de ouders kiezen voor de familienaam van één van de ouders of voor de dubbele naam. Indien ze niet kiezen of het niet eens raken, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam toekennen volgens het huidige recht.

voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde